De kist op het strand

‘Laten we naar het strand gaan,’ zei de ezel.
‘Waarom?’ vroeg de beer.
‘Gewoon,’ zei de ezel. ‘Omdat dat leuk is. Omdat je daar dingen kan vinden.’
‘Goed,’ zei de beer.
De ezel en de beer liepen langs het strand.
‘Kijk!’ riep de beer. ’Kijk!’
Midden op het strand lag een kist.
‘Wat is het?’ vroeg de ezel.
‘Even kijken,’ zei de beer.
De ezel en de beer liepen naar de kist. Ze keken ernaar. Ze liepen er omheen. Ze keken er weer naar.
‘Een kist,’ zei de ezel.
‘Dat zie ik,’ zei de beer.
De ezel frunnikte wat aan de kist.
‘Hij zit op slot.’
‘Zie je geen sleutel?’ vroeg de beer.
‘Nee.’
‘Zal ik ‘m openpeuteren?’ vroeg de beer.
‘Zal ik ‘m openschoppen?’ vroeg de ezel.
De beer stak een nagel in het slot en begon te peuteren. En de ezel draaide zich om en schopte met zijn achterpoten tegen de kist.
Dáár vloog de kist. Hóp, de zee in. En de beer vloog mee. Hóp!
‘Au!’ riep de vliegende beer.
De ezel rende achter de beer aan. Hij trok de beer, met kist en al uit de golven.
‘Kijk,’ zei de beer. ‘De kist is open.’
‘Dat komt door mijn schop,’ zei de ezel.
‘Dat komt door mijn gepeuter,’ zei de beer.
In de kist zat van alles. Zand, schelpen, het schild van een schildpad, sieraden, een ei. Echt van alles.
‘Kijk,’ zei de ezel. ‘Van alles.’
‘Ja,’ zei de beer. ‘Van alles.’
‘Van wie zou het zijn?’ vroeg de ezel.
‘Geen idee,’ zei de beer.
‘Wat zullen we er mee doen?’ vroeg de ezel.
‘Geen idee,’ zei de beer. ‘We hebben niets nodig. En zeker niet van alles.’
‘Laten we de kist weer dicht doen,’ zei de ezel.
‘Goed,’ zei de beer. ‘Maar wacht even.’
De beer keek over het strand. Daar zag ze een paar mooie veren. Ze haalde ze en stopte ze in de kist.
‘Klaar,’ zei de beer.
‘Waarom deed je dat?’ vroeg de ezel.
‘Dan vind de volgende vinder ook iets van ons,’ zei de beer.
‘Oh,’ zei de ezel.
De ezel en de beer deden de kist op slot. En ze liepen verder.
‘Wie zou de volgende vinder zijn?’ vroeg de ezel.
‘Geen idee,’ zei de beer.
‘Misschien vinden wij hem morgen nog een keer,’ zei de ezel.

1 Comment

Elsbeth Fontein
  • Mar 26 2020
Het lijkt of dit verhaal er altijd al is geweest want het gaat over dingen die er altijd al zijn geweest. Daarom vind ik dit zo mooi.

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *