Woordspellerig (9): Symboolwoorden

Woordspellerig (9): Symboolwoorden

  • On 18/06/2014
  • Spelletjes, Taalspel, Woordspel

Op een vroege ochtend schreef ik het schoolbord vol met symboolwoorden. 2014-06-18 14.30.29
Symboolwoorden lijken op rebussen of sms-taal, maar zijn toch anders.

Symboolwoorden maak je met alle tekens die je op een toetsenbord kunt vinden. Je gebruikt het symbool in plaats van de naam (of de klank) van het symbool. Dat kan ik het best uitleggen met voorbeelden.
– Hier staat 8baan (achtbaan).
– Dit is een Tpot (theepot).
– Het volgende woord is een .neus (puntneus).
– Gem1 (gemeen) is ook een symboolwoord.
Langere woorden kunnen ook, zoals 8er1volgend (achtereenvolgend) en #boogver1iging (kruisboogvereniging).
Aan het woord #boogver1iging zie je dat de regels buigbaar zijn. De 1 in het woord klinkt als een 1, maar je schrijft all1 de “&”.
Verwarring ligt bij symboolwoorden wel op de loer. Waar muzikanten in een # een kruis zien, zien twitteraars een hashtag, en bellers een hekje. De context of de aannemelijkheid moet dan uitkomst bieden.

Welke spelvormen zijn er nu te vinden voor symboolwoorden?
– Schrijf en symboolwoord, en laat de deelnemers raden wat er staat
– Laat de deelnemers zelf symboolwoorden maken (de meeste of de mooiste krijgt extra aandacht)
– Laat een zin of een verhaal maken met zoveel mogelijk symboolwoorden:
Op 1 zomerse 8rnamiddag fietsten 7 @rbakjes met *allures, .schoenen & )neuzen met –der haast dan goed voor ze was van hun school in 3bergen naar h@ voetbalkamp in 4houten.

Het verschil tussen symboolwoorden, rebussen en sms-taal is gradueel.
Bij rebussen mag je alle beelden gebruiken om iets uit te beelden, dus ook plaatjes van de onderwerpen, en mag je welhaast rekenkundige bewerkingen op de beelden toepassen ([plaatje van tent] + [plaatje van stok] = tentstok). Een rebus is ook meer een taal/beeld puzzel. In een rebus zou je plaats van 8rnamiddag ook middag8r kunnen schrijven. Rebussen bestaan meestal uit hele zinnen.
SMS-taal bevat een heel scala van verkorte weergaven, en omvat symboolwoorden, maar ook afkortingen, acroniemen, klinkerloze woorden en meer.

Met het gebruik van symboolwoorden en sms-taal oefen je het maken van klank, beeld en lettercombinaties.

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *